Budapešť

re mnohých návštevníkov je to láska na prvý pohľad, iní ju začnú obdivovať až po určitej dobe, ale v jednej veci sa všetci zhodnú: Budapešť je jedno z najkrajšie položených miest na svete.

Vzniklo v roku 1873, spojením Budína (Buda) a starého Budína (Óbuda), ktoré sa nachádzajú na kopcovitom pravom brehu Dunaja a Pešti (Pest), ktorá sa rozprestiera na rovine, na ľavom brehu rieky.

Ešte približne pred 30-timi rokmi sa dalo cez Dunaj prejsť cez Reťazový most (Lánchíd), najstarší z tunajších deviatich budapeštianskych mostov. Reťazový most sa od tej doby stal jedným zo známych symbolov mesta. Budínska panoráma – Hradná štvrť s niekdajším Kráľovským palácom a Chrámom kráľa Mateja, rovnako ako vrch Gellért, čo dotvára silueta Citadely – boli zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Línia snehobielej Rybárskej bašty, vybudovanej v roku 1905 ako vyhliadková terasa, sa nachádza blízko niekdajšieho rybného trhu. Presne kopíruje líniu pôvodných stredovekých hradieb, obrana ktorých bola na tomto úseku zverená práve cechu rybárov. Budínska strana mesta je zároveň zeleným pásmom maďarskej metropoly, kde sa nachádza pár obľúbených výletných cieľov. Tunajšie kopce patria k budínskej chránenej prírodnej oblasti. V ich vnútre sa ťahajú súvislé jaskynné systémy, nájdeme medzi nimi aj niekdajšiu vápencovú jaskyňu Maďarska, jaskyňu Pálvölgyi.

Budapešť svoju dnešnú tvár získala v 90. rokoch 19. storočia, keď bol vybudovaný okrem iného prvý budapeštiansky bulvár (dnes Andrássy út), ktorý spojil centrum mesta s Mestskými sadmi (Városliget), a pod jeho povrchom vznikla prvá podzemná dráha na európskom kontinente. Andrássyho trieda sa vďaka špecifickému historickému rázu, vrátane svojho bezprostredného okolia tiež stala súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Na jeho konci, uprostred námestia Hrdinov, bol v roku 1896 pri príležitosti osláv 1000. výročia príchodu Maďarov do ich dnešnej vlasti postavený Pamätník tisícročia. V tomto období bol na dunajskom pobreží postavený Parlament, najväčšia budova s touto funkciou v Európe, Opera, ako aj mnoho iných stavieb. Ich stavebný sloh svojráznym spôsobom kombinuje secesnú architektúru s národnými a orientálnymi motívmi. Na ulici Dohány stojí aj najväčšia európska synagóga. Najväčším budapeštianskym kostolom je Bazilika sv. štefana, v ktorého kaplnke je strážená relikvia zakladateľa štátu.

Ulicou Váci, najobľúbenejším korzom centra Budapešti, dôjdeme k ďalšími dvom dominantným budovám peštianskeho nábrežia. Sú nimi majestátna a bohatým tovarom oplývajúca Veľká tržnica a niekdajšia colnica, dnes sídlo Ekonomickej univerzity.